Geschiedenis van de Koninklijke Marine

 

De Koninklijke Marine is ondertussen meer dan 530 oud. Even een terugblik..
Oorlogen, kaapvaart en piraterij bestaan al zo lang als dat er gesneden brood is. Welll…zo ongeveer. Maar hoe dan ook, sinds de middeleeuwen namen Nederlandse handelaren en vissers maatregelen om zich tegen deze dreigingen te beschermen. De landsheren en stadsbesturen hadden zelf ook belang bij een goed werkende zeehandel en visserij, dus deze ondersteunden deze initiatieven. Zo werden er konvooien georganiseerd.
Konvooien zorgden voor bescherming: een groot aantal handels- en vissersschepen voeren dan achter elkaar aan, soms onder begeleiding van een bewapend schip. Een van de schippers werd leider van het konvooi en kreeg de titel Admiraal. Trouwens, de term Admiraal is vermoedelijk een verbastering van het Arabische Amir Al-Bah, dat vertaald “commandant van de zee” betekent.
Eind 15e eeuw was Vlaanderen in conflict met een Habsburgse regent. Omdat de Nederlandse admiraal Wolfert VI van Borselen partij koos voor de Vlamingen besloot de Oostenrijker na het overlijden van de Vlaamse admiraal, de edelman Filips van Kleef als admiraal van de gehele Nederlanden te benoemen. Op 8 januari 1488 vaardigde Maximiliaan de “Ordonnantie op de Admiraliteit” uit. Hierin waren de taken van de admiraal duidelijk omschreven en werd hij officieel hoofd van de vloot. Hierdoor was de organisatie van de Nederlandse defensie op zee permanent gevestigd en gecentraliseerd.
In de 17e en 18e eeuw werd een maritieme defensie (Marine) nog belangrijker voor Nederland. De economische voorspoed van de Gouden Eeuw deed de Nederlandse handelsvaart en visserij opbloeien.
Pas in 1815, toen Nederland een koninkrijk werd, is de term “Koninklijke” toegevoegd door Koning Willem I en sindsdien spreken we van de Koninklijke Marine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *